Brancher

Økonomier over hele verden er opdelt i forskellige sektorer og brancher, hver med sine egne specifikke funktioner og bidrag til samfundet som helhed. De fire overodnede sektorer omfatter den primære, den sekundære, den tertiære og den kvartære sektor. Her vil vi udforske de vigtigste brancher inden for hver sektor.

Klik her for mere viden om de fire sektorer; den primære, sekundære, tertiære og kvartære.

1. Brancher i den primære sektor

Den primære sektor er den første og ældste sektor i økonomien og omfatter aktiviteter, der er direkte knyttet til udvinding og produktion af naturressourcer. De vigtigste brancher inden for denne sektor inkluderer:

 • Landbrug: Landbruget omfatter dyrkning af afgrøder som korn, frugt, grøntsager og opdræt af husdyr som kvæg, svin og fjerkræ. Den producerer de fødevarer, vi spiser, og råvarer til fødevareindustrien.
 • Fiskeri: Fiskeri og havbrug omfatter fangst af fisk og skaldyr i naturen samt opdræt af fisk i kontrollerede miljøer. Det er en kilde til protein og næringsstoffer for mange samfund verden over.
 • Skovbrug: Skovbrug og træindustri er ansvarlig for udnyttelse af skovressourcer til træ, papir og andre produkter. Træet bruges til byggeri, møbelproduktion, papirindustri og meget mere.

Se mere om brancher inden for den primære sektor.

2. Brancher i den sekundære sektor

Den sekundære sektor er kendt som industrisektoren, eller produktionssektoren, og involverer aktiviteter, der omfatter forarbejdning af råmaterialer og fremstilling af færdige varer. De vigtigste brancher inden for denne sektor inkluderer:

 • Bilindustri: Bilindustrien er en afgørende del af den sekundære sektor og omfatter produktion af biler, lastbiler, motorcykler og andre transportmidler.
 • Kemisk industri: Den kemiske industri producerer kemiske stoffer og materialer, der bruges i en bred vifte af produkter og industrier, herunder plastik, kunstgødning og farmaceutiske produkter.
 • Maskinindustri: Maskinindustrien omfatter produktion af maskiner og udstyr, der anvendes i mange forskellige brancher og aktiviteter, fra industrielle maskiner og værktøjer til elektriske apparater og computere.

Se mere om brancher inden for den sekundære sektor.

3. Brancher i den tertiære sektor

Den tertiære sektor er kendetegnet ved levering af tjenester, og den spænder over en bred vifte af områder. De vigtigste brancher inden for denne sektor inkluderer:

 • Sundhedspleje: Sundhedspleje og medicin er afgørende tjenester, der omfatter hospitaler, lægepraksis, tandlæger, apoteker og medicinsk forskning.
 • Uddannelse: Uddannelse omfatter skoler, universiteter, tekniske skoler og undervisning. Den er afgørende for uddannelse og udvikling af en arbejdsstyrke.
 • Detailhandel: Detailhandel omfatter butikker, restauranter, supermarkeder, e-handel og tjenester, der leverer varer og produkter til forbrugerne.

Se mere om brancher inden for den tertiære sektor.

4. Brancher i den kvartære sektor

Den kvartære sektor er kendetegnet ved tjenester, der involverer intellektuel kapital og viden. De vigtigste brancher inden for denne sektor inkluderer:

 • Informationsteknologi: Informationsteknologi omfatter softwareudvikling, hardwareproduktion, netværksadministration og databasestyring.
 • Uddannelse og forskning: Uddannelse og forskning omfatter uddannelses- og forskningsinstitutioner.
 • Konsulenttjenester: Konsulentfirmaer leverer rådgivning og ekspertise inden for IT, forretningsstrategi og dataanalyse.

Se mere om brancher inden for den kvartære sektor.

Scroll to Top